Mamografie
Telefon pro objednání

+420 461 569 741

Mamodiagnostické pracoviště Svitavské nemocnice se specializuje na komplexní diagnostiku chorob prsu.  K vyšetření je využíván přístroj Siemens MAMMOMAT INSPIRATION. Pracoviště je od r. 2006 zařazeno v síti akreditovaných center mamografického screeningu. Kromě preventivních vyšetření prsu zajišťuje i komplexní péči o ženy s příznaky onemocnění prsu (stanovení diagnózy, spolupráce s klinickými lékaři – chirurgem a onkologem při plánování terapie). 

Karcinom prsu je nejčastější zhoubný nádor u žen v České republice a tomu odpovídá statistika úmrtí na ženská maligní onemocnění. Problém je o to závažnější, že nejen u nás, ale i ve světě se počet nových onemocnění karcinomu prsu zvyšuje. Přitom onemocnění zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě a prodloužení života.

Screening znamená plošné vyšetřování populace s cílem diagnostikovat nádorové onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky. Cílem screeningu je snížit morbiditu (nemocnost) i mortalitu (úmrtnost) na sledované onemocnění. Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoli příznaků onemocnění prsu s cílem zachytit rozvíjející se onemocnění v co nejčasnějším stadiu.

Na stránkách mamografického screeningu v České republice www.mamo.cz najdou užitečné informace jak praktičtí lékaři a gynekologové (klasifikace nálezů, indikace k vyšetřením, legislativa, metodické pokyny atd.), tak veřejnost (mapa screeningových center, návod na sebevyšetřování, on-line poradna, aktuality).

UPOZORNĚNÍ: Ve dnech 19.–27. září 2023 je z důvodu nemoci výrazně omezeno telefonické objednávání k vyšetření. 
V pátek 
29. září 2023 bude mamodiagnostické pracoviště uzavřeno. Děkujeme za pochopení a trpělivost.