V ambulancích otorinolaryngologického oddělení se diagnostikují a léčí nemoci ucha, nosu a vedlejších nosních dutin, krku a polykacích cest, hrtanu, poruch hlasu a poruch sluchu a rovnováhy.

ORL pohotovostní služba pro děti i dospělé je zajišťována na lůžkovém oddělení v budově D ve všední dny v době 15.30–19.30, o víkendech a ve svátky 9.00–14.00.
Telefon: +420 461 569 345.

Vedoucí lékař: MUDr. Jaroslav Malý
Vedoucí sestra: Zuzana Peterková

Podčásti

Lékaři

MUDr. Lenka Třeštíková

sestra: Zuzana Peterková

  • +420 461 569 375
V ambulancích otorinolaryngologického oddělení se diagnostikují a léčí nemoci ucha, nosu a vedlejších nosních dutin, krku a polykacích cest, hrtanu, poruch hlasu a poruch sluchu a rovnováhy.

Budova

poliklinika

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 7.30–12.30
Úterý 7.30–12.00, 13.00–15.30
Středa 7.30–12.30
Čtvrtek 7.30–12.00, 13.00–15.30
Pátek 7.30–12.30

Lékaři

MUDr. Jaroslav Malý
MUDr. Jana Vomáčková
MUDr. Ibrahim Samara, Ph.D.
  • +420 461 569 259
V ambulancích otorinolaryngologického oddělení se diagnostikují a léčí nemoci ucha, nosu a vedlejších nosních dutin, krku a polykacích cest, hrtanu, poruch hlasu a poruch sluchu a rovnováhy.

Budova

poliklinika

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 13.30–15.30
Úterý
Středa 13.30–15.30
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

Střídají se lékaři z ORL oddělení.
  • +420 461 569 373 /324 (pouze na objednání)
Sálová ambulance slouží k ambulantním operačním výkonům v místním umrtvení (menší excize v oblasti hlavy a krku), k ambulantním převazům a kontrolám po operacích, k vyšetření nosu a vedlejších nosních dutin (rhinoskopické vyšetření) a k vyšetření uší pod mikroskopem.

Budova

budova D

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 13.00–14.30
Úterý 9.00–14.30
Středa 9.00–14.30
Čtvrtek 9.00–14.30
Pátek 9.00–12.00

Lékaři

MUDr. Libor Sychra
  • +420 461 569 373 /324 (pouze na objednání)
Otologická ambulance probíhá na operačním sále lůžkového ORL oddělení. Je určena pro vyšetření uší pod mikroskopem, ke stanovení indikace k operačnímu výkonu a k pooperačnímu ošetřování pacientů po operacích ucha.

Budova

budova D

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 8.30–12.00
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

MUDr. Patricie Švecová

sestra: Stanislava Plívová

  • +420 461 569 259
Foniatrická ambulance zajišťuje vyšetření a léčbu poruch řeči, hlasu a sluchu. Vyšetření pro studenty k přihlášce na vysoké pedagogické školy provádíme za poplatek.

Budova

poliklinika

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý 7.30–12.00, 13.30–15.30
Středa
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

Mgr. Věra Janoušková
  • +420 461 569 133
Logopedická péče prováděná klinickým logopedem je zaměřena na osoby s narušenou komunikační schopností. Logopedická péče je orientována na děti i dospělé. Zahrnuje prevenci, diagnostiku, léčebnou rehabilitaci a poradenskou činnost. Logopedickou péči hradí zdravotní pojišťovny.   Dělení poruch řeči: dyslalie (porucha výslovnosti hlásek), vývojové poruchy řeči (vývojová dysfazie, vývojová dysartrie, opožděný vývoj řeči), poruchy řeči při rozštěpových vadách, poruchy řeči při poruchách inervace mluvidel, poruchy řeči při poruchách sluchu, poruchy řeči při sníženém intelektu, poruchy plynulosti řeči, neurózy řeči, psychogenní poruchy řeči, afázie (ztráta vyvinuté řeči). Ambulance klinické logopedie zajišťuje za poplatek logopedické vyšetření k přihlášce na pedagogické fakulty. 

Budova

poliklinika

Patro

1. patro

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý 7.30–12.30, 13.00–15.30
Středa 9.30–12.30, 13.00–15.30
Čtvrtek 7.30–12.30, 13.00–15.30
Pátek

Lékaři

MUDr. Libor Sychra
MUDr. Jana Vomáčková
MUDr. Ibrahim Samara, Ph.D.
  • +420 461 569 373 /324

Budova

budova D

Patro

přízemí – příjmová ambulance lůžkového oddělení

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek 13.30–15.30 (pouze na objednání)
Pátek

Lékaři

sestra: Kateřina Dočekalová

  • +420 461 569 374
Více informací naleznete v sekci Audiologie a sluchadla.

Budova

budova D

Patro

přízemí, boční vchod zprava

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–15.30
Úterý 7.00–15.30
Středa 7.00–15.30
Čtvrtek 7.00–15.30
Pátek 7.00–15.30

Lékaři

  • +420 461 569 374
Více informací naleznete v sekci Audiologie a sluchadla.

Budova

budova D

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 9.00–10.00, 13.00–14.00
Úterý 9.00–10.00, 13.00–14.00
Středa 9.00–10.00, 13.00–14.00
Čtvrtek 9.00–10.00, 13.00–14.00
Pátek 9.00–10.00, 13.00–14.00