Audiologie

 • Vyšetření tónového a slovního audiogramu z volného pole a do sluchátek v tiché komoře
 • Vyšetření tlakových poměrů ve středouší (tympanometrie) a vyšetření středoušních reflexů
 • Zajištění preventivních vyšetření sluchu u pracujících v riziku hluku
 • Vyšetření sluchu pro přidělování sluchadel, slovní audiometrie, přidělování sluchadel
 • Počítačové nastavení sluchadel podle individuálního tónového audiogramu
 • Zhotovení otisku pro individuální ušní koncovku ke sluchadlům
 • Zhotovení otisku pro ochrannou zátku do zvukovodu proti hluku a vodě
 • Kompenzační pomůcky pro sluchově postižené s možností jejich vyzkoušení (indukční smyčky pro poslech televize, sluchátkové zesilovače na televizi, záblesková signalizace, vibrační budíky...)
 • Baterie do sluchadel, ušní koncovky ke sluchadlům...
 • Poradenská služba a drobné opravy sluchadel
 • Kalorické vyšetření rovnovážného ústrojí

K vyšetření před přidělením sluchadla se pacienti objednávají sami na doporučení spádové ORL ambulance osobně nebo telefonicky na č. +420 461 569 374

 

Informace o sluchadlech

Co je to sluchadlo?

Sluchadlo je elektroakustický přístroj, který zesiluje okolní zvuky, zesílené zvuky přivádí do ucha a umožňuje tak lepší slyšení a srozumitelnost.

Existují různými typy sluchadel:

 • Zvukovodová – „neviditelná“, malá sluchadla, která se vkládají přímo do zvukovodu. Jsou elegantní, nenápadná, pro svoji velikost jsou vhodná spíše pro lehké a středně těžké nedoslýchavosti. Vzhledem k umístění ve zvukovodu jsou nejoptimálnější pro příjem zvukového signálu. Jejich obliba celosvětově i u nás vzrůstá.
 • Závěsná – „rohlíčky“, která se zavěšují za boltec a jsou u nás stále ještě nejrozšířenější. Jsou vhodná pro všechny typy nedoslýchavostí. Jsou vhodnější pro starší a těžce nedoslýchavé pacienty než sluchadla zvukovodová.
 • Analogová sluchadla – starší typ sluchadel zpracovávající zvukový signál ještě analogovým způsobem. Dnes už se nevyrábějí.
 • Digitální sluchadla – nová moderní sluchadla zpracovávající zvukový signál digitálním způsobem. Na rozdíl od analogových sluchadel mají minimální vnitřní šum, mohou mít několik sluchových programů (řeč, hudba, hlasité prostředí, telefonování…). Automaticky zvýrazňují rozumění řeči a potlačují hluky z okolí a tím zlepšují srozumitelnost řeči. Mohou být ovládána přes mobilní telefon. Komunikují bezdrátově s mobilními telefony nebo televizorem. Vyrábějí se jak ve zvukovodové, tak v závěsné formě. S těmito sluchadly je poslech nejkvalitnější a srozumitelnost řeči nejlepší. Nevýhodou je však zatím jejich vyšší cena.
 • RIC sluchadla (Receiver-In-Canal) – malá diskrétní sluchadla s reproduktorem vloženým do zvukovodu a s vysokým stupněm zesílení zvuku.

Na ORL oddělení ve Svitavách všechna tato sluchadla přidělujeme.

Obecně platí, že kvalitnější sluchadlo s více funkcemi je dražší, ale je s ním kvalitnější poslech a lepší srozumitelnost řeči. Protože ucho je párový orgán, doporučujeme kompenzovat sluch sluchadly na obě uši. Zdravotní pojišťovny však dávají příspěvek pouze na jedno sluchadlo jednou za 5 let, druhé sluchadlo je nutné uhradit v plné výši. 

 Podmínky pro přidělení sluchadla:

 1. Sluchadlo si na ORL oddělení ve Svitavách můžete zakoupit kdykoliv.
 2. Každý pojištěnec zdravotní pojišťovny může od své zdravotní pojišťovny získat na sluchadlo finanční příspěvek 7000 Kč. Na tento finanční příspěvek máte nárok od zdravotní pojišťovny pouze jednou za pět let. Proto je třeba vybrat si sluchadlo zodpovědně. Je-li cena sluchadla vyšší než limit zdravotní pojišťovny, musíte rozdíl mezi limitem a cenou sluchadla doplatit v pokladně ve Svitavské nemocnici.

Jak probíhá přidělení sluchadla na ORL oddělení ve Svitavách?

 1. Po vyšetření vaším odborným lékařem ve spádové ORL ambulanci a na základě jeho doporučení vám při první návštěvě podrobně vyšetříme sluch, určíme tíži sluchové vady. Zároveň vám zhotovíme otisk pro výrobu vybraného zvukovodového sluchadla nebo pro individuální ušní tvarovku závěsného sluchadla. Proto je nutné, abyste dopředu věděli, o jaký typ sluchadla máte zájem, proč vlastně sluchadlo potřebujete a kde jej budete užívat (jen doma, v práci, při nákupech, při pracovních jednáních, jen na poslech televize…). Na výrobu individuální skořepy zvukovodového sluchadla se skládá u audiologické sestry záloha 1000 Kč, kterou vám při vydání sluchadla vrátíme.
 2. Při druhé návštěvě za 3–4 týdny vám již na počítači seřídíme digitální sluchadlo podle vaší sluchové vady. Budete-li s vybraným sluchadlem spokojeni, zaplatíte finanční rozdíl mezi cenou sluchadla a finančním limitem pojišťovny a můžete si sluchadlo odnést domů. Sluchadlo se stává vaším majetkem, a proto ho již později nelze vrátit, ani vyměnit za jiné.
 3. Při návštěvách si s sebou přineste:
   • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny,
   • občanský průkaz,
   • doporučení od ORL lékaře.
 4. Doplatek na sluchadlo je možno zaplatit buď kartou, nebo v hotovosti na pokladně nemocnice při druhé návštěvě.
 5. Protože cena sluchadel může být vysoká, umožňujeme zájemcům zapůjčení tzv. demo sluchadel, aby si je doma mohli v klidu vyzkoušet, než si sluchadla zakoupí. Na pokladně nemocnice složíte vratnou jistinu v hodnotě sluchadel a sluchadla si zapůjčíte po dobu 7–10 dnů. Pokud se rozhodnete, že si sluchadla nezakoupíte, částku složenou na pokladně nemocnice vám vrátíme.
 • Vyšetření i vlastní přidělení sluchadla je časově náročné a vyžaduje z vaší strany hodně trpělivosti a soustředění. Proto je třeba, abyste si vy i váš doprovod udělali dostatečnou časovou rezervu. Přidělení by mělo proběhnout v klidu, beze spěchu, bez časové tísně na autobusové či vlakové spoje. Pro mimosvitavské pacienty je optimální doprava vlastním vozidlem. Počítejte s tím, že přidělení sluchadla při druhé návštěvě může trvat až 1 hodinu.
 • Budete mít možnost vyzkoušet si přímo na místě poslech televizoru buď pomocí sluchadla přes indukční smyčku, nebo pomocí sluchátkového zesilovače, který si můžete na místě zakoupit. Můžete se informovat na pomůcky pro sluchově postižené.
 • Žádá-li sluchadlo starší člověk, měl by přijít v doprovodu mladší osoby, nejlépe rodinného příslušníka. Ten zajistí zaplacení doplatku v pokladně nemocnice a bude též informován o zacházení se sluchadlem, aby pak doma mohl pomoci staršímu člověku zvládnout někdy obtížnější začátky s manipulací a poslechem se sluchadlem.
 • Přidělením sluchadla či kompenzační pomůcky péče o sluchově postižené teprve začíná. Součástí této péče jsou další pravidelné kontroly u vašeho odborného ušního lékaře, kterému sdělíte vaše zkušenosti s novým sluchadlem. V případě potřeby vám sluchadlo podle vašich připomínek znovu seřídíme.
 • Naše audiologická sestra provádí některé drobné opravy sluchadel a poradenskou činnost při poruchách sluchadla. Můžete si zde také zakoupit náhradní baterie do sluchadla.