Anesteziologicko-resuscitační oddělení Svitavské nemocnice poskytuje anesteziologickou i komplexní dlouhodobou resuscitační péči. Naše oddělení je Ministerstvem zdravotnictví ČR akreditováno na pracoviště k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor Anesteziologie a intenzivní medicína.

Anesteziologická činnost je zaměřena na pacienta v období před, během a po operačních výkonech (perioperační období). Cílem je především zajištění bezpečnosti pacienta, odstranění složitého procesu vnímání bolesti a vytvoření optimálních podmínek k provedení operačního výkonu. Anesteziologickou činnost provádíme na centrálních operačních sálech, na zákrokovém sále, na endoskopických sálech a na JIP interního oddělení. Přístrojové vybavení těchto pracovišť je na velmi vysoké úrovni a umožňuje dokonalou monitoraci všech životních funkcí pacienta, a tím i zajištění jeho maximální bezpečnosti. Anesteziologické výkony mají své uplatnění i u nepříjemných nebo bolestivých diagnosticko-terapeutických postupů neoperační povahy. Rovněž i při těchto zákrocích je zajištěna dokonalá monitorace.

Resuscitační činnost zajišťujeme na samostatné ARO lůžkové stanici, kde jsou pacienti sledováni 24 hodin denně.

Vedení a kancelář