Ambulantní část

Anesteziologická ambulance

Ve spolupráci s ostatními odbornostmi anesteziologická ambulance koordinuje a doporučuje předoperační přípravu pacientů k plánovaným operačním výkonům v naší nemocnici. Cílem je optimalizovat zdravotní stav pacienta („dostat jej do pokud možno co nejlepší kondice“) před operačním výkonem. Zásadní význam těchto postupů je u pacientů s přidruženými nemocemi (onemocnění srdce, vysoký tlak, plicní nemoci, cukrovka atd.). Pečlivá předoperační příprava sice nikdy plně nevyloučí možné komplikace, ale snižuje jejich výskyt na naprosté minimum.

Typy anestezií

Celková anestezie, dříve narkóza (celkové znecitlivění), je farmakologicky navozený stav podobný hlubokému spánku, kdy pacient během výkonu nic nevnímá, tzv.“o ničem neví“. Celková anestezie se používá:

 • při operačních výkonech v oborech všeobecná chirurgie, traumatologie, gynekologie a porodnictví, urologie a ORL,
 • při bolestivých převazech,
 • při repozicích zlomenin,
 • při kardioverzích, kdy je přesně definovaným elektrickým výbojem navozen u pacienta normální srdeční rytmus,
 • při elektrokonvulzích, které jsou užívané v léčbě psychiatrických pacientů,
 • při bolestivých diagnostických postupech.

Regionální anestezie (epidurální, subarachnoidální anestézie, „bloky“ pro končetiny), kdy je vpravením farmaka (lokálního anestetika) do přesně definovaných oblastí těla vyřazeno vnímání všech modalit čití, včetně bolestivých vjemů z požadované oblasti. Pacient je během výkonu buď při vědomí, nebo je na vlastní přání uveden do stavu blížícího se spánku.

Epidurální analgezie spočívá v zavedení katetru (hadičky) do blízkosti obalů míchy v různých etážích páteře. Tímto katetrem se aplikuje lokální anestetikum v dávce, která regulovatelným způsobem tlumí bolest. Epidurální analgezie se používá:

 • při rozsáhlých výkonech především nitrobřišních, k minimalizaci pooperačních bolestí,
 • při spontánním porodu k tlumení nepříjemných bolestivých vjemů.

Subarachnoidální anestezie je realizována vpravením malého objemu lokálního anestetika přes obaly míchy do mozkomíšního moku. Subarachnoidální anestezie se používá:

 • při operačních výkonech v oborech urologie, gynekologie a porodní, všeobecná chirurgie.

Analgosedace je farmakologicky navozený stav zklidnění a výrazného tlumení bolestivých vjemů:

 • při některých nepříjemných diagnostických postupech
 • při některých menších operačních výkonech, hlavně ORL
 • při fibroskopických vyšetřeních žaludku a tlustého střeva.

Podčásti

Lékaři

 • +420 461 569 420

Budova

budova B

Patro

1. patro

Ordinační hodiny

Pondělí 11.00–15.00
Úterý 11.00–15.00
Středa 11.00–15.00
Čtvrtek 11.00–15.00
Pátek 10.00–15.00