Hematologicko-transfuzní

Hematologicko-transfuzní

Příjem dárců
tel. 461 569 411

Na hematologicko-transfuzním oddělení (HTO) Svitavské nemocnice je poskytována plánovaná, preventivní, diagnostická, dispenzární a léčebná péče, ve formě péče ambulantní a komplementární.

Oddělení zajišťuje odběry dárců krve a jejich kompletní vyšetření. Dále zajišťuje provoz hematologické ambulance v prostorách na poliklinice, kde jsou prováděny jak odběry vzorků krve hematologických pacientů, aplikace krevních derivátů, tak odběry krvácivosti, koagulačních vyšetření atd. u pacientů ze spádové oblasti.

Provádíme hematologická, imunohematologická, virologická a některá další vybraná vyšetření vzorků krve z ambulantních a lůžkových zařízení spádové oblasti. Na pracovišti odběrové ambulance jsou prováděny odběry krve – (žilní i kapilární) ve formě péče ambulantní.

Vedení a kancelář