Autotransfuze

 • odběr a následné podání vlastní krve omezuje rizika s podáním cizí krve. Provádí se před plánovanou operací.
 • pacient se objedná telefonicky či sobně na našem oddělení

Náležitosti nutné k odběru

 • písemný požadavek klinického pracoviště na druh a počet odběrů.
 • potvrzení ošetřujícího lékaře, že je pacient schopen  odběru
 • seznam aktuálně užívaných léků
 • potvrzení o zajištění dopravy: Krev lze přepravovat pouze vozidlem dopravní zdravotní služby (sanitkou).
 • průkazku zdravotní pojištovny
 • občanský průkaz

Informace o životosprávě před  odběrem autotransfuze

 • den před a v den odběru zvýšit příjem tekutin, nejíst tučná jídla, nepít alkoholické nápoje
 • ráno před odběrem možno lehce posnídat
 • nekouřit
 • nebrat léky s výjimkou životně nutných (o těch rozhodne ošetřující lékař).

Popis odběru

 • tandardně se odebírá 450ml krve při jednom odběru. Samotný odběr trvá
 • 5–15 minut. Obvyklý interval mezi odběry je 5 – 7 dnů. Doba použitelnosti takové krve je 42 dnů ode dne odběru.

Nežádoucí reakce na odběr

 • krevní výron, modřina. Riziko této komplikace lze snížït řádným stlačením místa vpichu po odběru.
 • mdloby z důvodu pomalého přizpůsobení krevního oběhu při odběru nebo psychické reakce, hladovění, z důvodu rychlého opuštění odběrového místa.

Podčásti

Lékaři

 • +420 461 569 411

Budova

budova G

Patro

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek 9.30–10.00