Kdo se může stát dárcem krve?

Každý člověk dlouhodobě žijící v ČR ve věku 18 až 65 let, vážící minimálně 50 kg. Neprodělal nebo netrpí závažnějším onemocněním, kdy by odběr krve mohl ohrozit jeho zdraví či zdraví případného příjemce. Dárcovství krve je bezplatné. Po prvním odběru krve se můžete stát dárcem krevní plazmy.

Objednávání  NOVĚ ONLINE! 

Dárci krve se musí na odběr objednat předem, a to buď online, e-mailem, telefonicky či osobně. Přihlašovací údaje pro online objednání si mohou dárci vyzvednout předem na evidenci dárců krve nebo je obdrží na transfuzním oddělení při 1. odběru v tomto roce. Prvodárci se objednají e-mailem nebo telefonicky. Bez platné objednávky nelze odběr provést. 

Objednání proveďte rychlým dvojklikem na název odběru (plazmaferéza, odběr plné krve).

K odběru s sebou vezměte průkaz totožnosti a průkazku zdravotní pojišťovny.

Provozní doba

Odběry dárců krve

pátek, 

1. středa v měsíci

6.00–8.30

Odběry dárců plazmy

pondělí, úterý, čtvrtek

7.00–13.00

Počet odběrů

 • muži – 4 odběry v roce v intervalu 3 měsíce
 • ženy – 3 odběry v roce v intervalu 4 měsíce (mimo menzes)
 • minimální interval mezi jednotlivými odběry krve je 10 týdnů

Před odběrem krve

 • 1 den dietnější strava
 • dostatek tekutin, nepít alkohol
 • k odběru nechodit nalačno, dietně snídat, nejíst nic tučného, před odběrem nekouřit

Po odběru krve, v den odběru

 • fyzické šetření
 • dostatek tekutin

Upozornění pro dárce krve – nákaza virem západonilské horečky (WNV)

Na tomto odkazu naleznete seznam evropských zemí, na které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR závazný Metodický pokyn kvůli riziku nákazy virem západonilské horečky (WNV).

Upozornění pro dárce – covid-19

Osoba, která prodělala covid-19 s běžným průběhem, bez komplikací může přijít na odběr po 14 dnech. Osoby po těžším průběhu (hospitalizace či léčba antibiotiky) mohou přijít na odběr měsíc po ukončení léčby.  

Překážky v darování krve

https://svitavy.nempk.cz/uploads/facilitywing/311/doc/zdravotniprekazkydarovanikrve.pdf

Dárci plazmy

Před prvním odběrem plazmy je nutné alespoň jednou darovat plnou krev na našem oddělení.

Kritéria pro dárce plazmy jsou shodná jako pro plnou krev. 

Objednávání – NOVĚ ONLINE!

Dárci plazmy se musí na odběr předem objednat, a to online. Bez platné objednávky nelze odběr provést.

Odebírané množství při jednom odběru závisí na hmotnosti dárce. Maximálně lze darovat 25 litrů plazmy za rok.

Intervaly

 • mezi dvěma odběry krve – minimálně 10 týdnů
 • mezi dvěma odběry plazmy – minimálně 2 týdny
 • mezi odběrem plazmy a krev – minimálně 2 týdny, ve výjimečných případech 2 dny
 • mezi odběrem krve a plazmy – minimálně 4 týdny

Případné dotazy vám rádi zodpovíme. Můžete je zaslat e-mailem na adresu darci.syn@nempk.cz.

Další informace lze získat i na stránkách Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP www.transfuznispolecnost.cz.


 

​Upozornění pro dárce krve a plazmy

Dočasné vyřazení z dárcovství krve – seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka.

Odběry plné krve i plazmaferézy provádíme dle objednání za podmínek uvedených níže:

A) Dobrý aktuální zdravotní stav – v případě počínajících příznaků virózy, při nachlazení, rýmě, kašli a při naměření zvýšené teploty nebude odběr umožněn. Prosíme, abyste v případě výskytu výše uvedených příznaků na transfuzní oddělení vůbec NECHODILI

B) Osoba, které byla nařízena karanténa a nebyla pozitivní na COVID-19, může darovat za 14 dnů po ukončení karantény.

C) Při kontaktu s osobou, které byla nařízena karanténa (ať z důvodu návratu z jakékoliv země nebo z důvodu kontaktu s infikovanou osobou), lze darovat nejdříve za 14 dnů po tomto kontaktu.

D) Po prodělání onemocnění koronavirem lze darovat nejdříve za 4 týdny po uzdravení.

Omezení odběrů krve a plazmy v roce 2024

V uvedených dnech se nebudou konat odběry krve a plazmy:

 • 1. 7. – 5. 7. 2024
 • 29. 7. – 2. 8. 2024
 • 13. 12. 2024 – poslední odběr 
 • 8. 1. 2025 – první odběr krve
 • 6. 1. 2025 – první odběr plazmy

Děkujeme za pochopení.

Sledujte stránky náš Facebook Transfúzní oddělení Svitavy, kde najdete aktuální informace včetně omezení odběrových dnů.


Jak se připravit k odběru?

 • K odběru nechoďte, pokud se necítíte zdraví.
 • Na odběr nechoďte na lačno. Večer před odběrem ale omezte tučná jídla, nepijte alkohol.
 • Ráno dietně posnídejte.
 • Před odběrem nekuřte.
 • Hodně pijte nealkoholické nápoje.
 • K odběru si vezměte občanský průkaz,  kartičku zdravotní pojišťovny a legitimaci dárce krve 

Obvykle provádíme 4 odběry u mužů a 3 u žen do roka. Odebírá se průměrně 450 ml krve do plastového vaku. Samotný odběr trvá 5–10 minut. Odebrané složky krve se nahradí během několika dnů až tří týdnů.

Na transfuzním oddělení je třeba se seznámit s poučením pro dárce krve, vyplnit dotazník a zaregistrovat se u příjmu. Dárce obdrží pořadové číslo, podle kterého se orientuje v následujících krocích:

 1. Bude mu odebrán předodběrový vzorek krve. Současně odevzdá i vzorek moči.
 2. Po lehkém občerstvení absolvuje vyšetření u lékaře.
 3. Pokud lékař uzná dárce schopného odběru, následuje samotný odběr krve.
 4. Po odchodu z odběrového boxu obdrží potvrzení o odběru a potvrzení pro zaměstnavatele.
 5. Poté může znovu využít nabídky občerstvení.

Nežádoucí reakce na odběr

 • Krevní výron, modřina. Riziko této komplikace lze snížït řádným stlačením místa vpichu po odběru.
 • Mdloby z důvodu pomalého přizpůsobení krevního oběhu při odběru nebo psychické reakce, hladovění, z důvodu rychlého opuštění odběrového místa.

Plazmaferetické odběry

Naše pracoviště využívá metodu přístrojových plazmaferéz. Principem aferetické metody obecně je odběr krve a následné léčebné použití pouze té složky krve, které je k transfuzím právě zapotřebí, a to pomocí přístroje, který je schopen během odběru příslušnou složku z krve oddělit. V tomto konkrétním případě se jedná o přístrojový odběr krevní plazmy. Pro dárce takový odběr znamená jediný vpich do žíly stejně jako při klasickém odběru plné krve, trvání odběru je proti klasickému dárcovskému odběru přibližně 45 minut.

Odběr sám se děje stejně jako odběry plné krve, takže není třeba se obávat přenosu infekce přes přístroj. V přístroji se krev filtruje. Nepotřebné složky se přímo během odběru vracejí dárci zpět. Plazmaferéza současně klade menší nároky na dárcovy zásoby železa, takže počet odběrů během roku může být podstatně vyšší, intervaly mezi plazmaferézami mohou být 14 dní a lze je v případě potřeby střídat i s odběry plné krve. Přesný počet odběrů a intervaly mezi nimi stanoví lékař podle výsledků vyšetření. Zdravotní a epidemiologická kritéria pro přístrojové dárce jsou stejná jako pro běžné dárce krvePřed každým odběrem si proto pročtěte aktualizované poučení dárce krve, které najdete na pultech v čekárně, a vyplňte dárcovský dotazník.

Případná rizika přístrojového odběru jsou obdobná jako u běžného odběru krve. Vzhledem k delšímu trvání není tento odběr vhodný u osob s labilním oběhem a sklonem ke mdlobám, se srdeční arytmií v anamnéze a poruchami krevního srážení. Případný odběr většího objemu je hrazen podáním náhradního fyziologického roztoku, takže riziko nevolnosti po skončení dvojité plazmaferézy není větší než po běžném odběru. Pro udržení nesrážlivosti krve během celého odběru a zpracování je nutno přidat do přístroje roztok citronanu sodného. Je to poživatelná a v používané koncentraci netoxická látka, která je také součástí konzervačního roztoku v transfuzním vaku a má za úkol zabránit iontům vápníku ve srážení krve během odběru a následně během transfuze. Stopové množství se jí dostane do krevního oběhu dárce při návratu krvinek. Naprosté většině osob nijak neškodí a po několika hodinách se vyloučí z organismu močí. Výjimečně může způsobit přechodný pocit brnění rtů nebo prstů končetin. Pokud by se u vás takové potíže objevily, ihned to oznamte odběrové sestře. Všichni dárci dostanou během plazmaferézy kalciový nápoj, který pravděpodobnost výskytu  potíží sníží na minimum a zajistí případně jejich rychlé odeznění.

Dárce pro odběr plazmy na přístroji musí mít hmotnost nejméně 50 kg, dobrý žilní přístup a nesmí mít problémy se srdcem v anamnéze (u osob starších 40 let je povinné vyšetření EKG). První odběr plné krve před plazmaferetickým musí proběhnout na našem transfuzním oddělení. Od předcházejícího odběru plné krve musí uplynout doba nejméně 31 dní. Další případné informace vám sdělí zaměstnanci našeho oddělení.

Podčásti

Lékaři

 • +420 461 569 411

Budova

budova G

Patro

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa první středa v měsíci 6.00–8.30
Čtvrtek
Pátek 6.00–8.30

Lékaři

 • +420 461 569 411

Budova

budova G

Patro

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–13.00
Úterý 7.00–13.00
Středa
Čtvrtek 7.00–13.00
Pátek