Psychiatrická ambulantní péče se zaměřuje zejména na doléčení poruch přizpůsobení, úzkostí, obsesí i tzv. psychosomatických obtíží, léčení schizofrenních, depresivních i schizoafektivních poruch, dále poruch spánku, organických poruch a demencí (Alzheimerovy, vasculární demence).

Součástí psychiatrické ambulance je:

  • poradna pro léčbu závislostí – alkohol, další návykové látky, patologické hráčství,
  • psychologická poradna – krizové intervence v tíživých životních situacích,
  • psychologická ambulance pro děti a dorost – péče je zaměřena zejména na diagnostiku psychických poruch, diagnostiku výchovných potíží dětí, psychoterapii individuální a v neposlední řadě na krizovou intervenci v náhlých tíživých situacích,
  • stacionář – doléčování pacientů propuštěných do domácího prostředí nebo ambulantních nemocných, kteří nemusejí být hospitalizováni.

Naše oddělení zajišťuje ambulantní psychiatrickou péči a pohotovost pro akutní stavy pro klienty Domova na rozcestí (jedná se o zařízení pro klienty s mentální retardací).

Přístup Integrované psychoterapie

Základním psychoterapeutickým směrem, jehož metody uplatňujeme v našem zařízení, je Integrovaná psychoterapie prof. MUDr. Ferdinanda Knoblocha CSc., F.R.C.P. Integrovaná psychoterapie se vyznačuje tím, že zahrnuje všechny psychoterapeutické tradiční modality – individuální, manželskou, rodinnou, skupinovou a psychoterapii a psychoterapeutickou komunitu a užívá nejrůznější verbální a neverbální techniky. Z praktického hlediska je Integrovaná psychoterapie směrem, který pozitivním způsobem formuje osobnost člověka. Vede k lepšímu sebepoznání, ke změnám v jeho chování, které mění jeho život k lepšímu, ke zdravému životnímu stylu. Naděje je jedním z nejkrásnějších darů života, ale jen pro ty, kteří je zakládají na reálné pravděpodobnosti.

Podčásti

Lékaři

  • +420 461 569 248

Budova

budova F

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 9.00–12.00, 13.00–15.30
Úterý 9.00–12.00, 13.00–15.30
Středa 9.00–12.00, 13.00–15.30
Čtvrtek
Pátek 9.00–12.00

Lékaři

  • +420 461 569 129 /471

Budova

budova F

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí dle telefonické domluvy
Úterý dle telefonické domluvy
Středa dle telefonické domluvy
Čtvrtek dle telefonické domluvy
Pátek dle telefonické domluvy

Lékaři

  • +420 461 569 470
  • david.schejbal@nempk.cz
Pro objednání volat v době: Po 13.00–13.30, Út–Čt 14.00–14.30, Pá 13.00–13.30

Budova

budova F

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí dle domluvy po předchozím telefonickém objednání
Úterý dle domluvy po předchozím telefonickém objednání
Středa dle domluvy po předchozím telefonickém objednání
Čtvrtek dle domluvy po předchozím telefonickém objednání
Pátek dle domluvy po předchozím telefonickém objednání

Lékaři

  • +420 702 266 486

Budova

budova F

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 9.00–11.00, 13.00–15.00
Úterý 9.00–11.00, 13.00–15.00
Středa 9.00–11.00, 13.00–15.00
Čtvrtek 9.00–11.00, 13.00–15.00
Pátek 9.00–11.00, 13.00–15.00