Lůžkovou část psychiatrického oddělení Svitavské nemocnice tvoří uzavřené oddělení s 25 lůžky a otevřené oddělení s 30 lůžky.

Uzavřené oddělení slouží pacientům s těžšími poruchami, kteří potřebují intenzivní psychiatrickou péči. Součástí oddělení je místnost pro provádění ECT terapie a místnost pro pobyt velmi neklidného a agresivního pacienta.

Otevřené oddělení má charakter psychoterapeutického oddělení s režimovou léčbou a léčbou s využitím psychoterapeutických metod.

Součástí léčby na otevřeném oddělení je také:

  • ergoterapie,
  • arteterapie,
  • muzikoterapie.

Podle krajské koncepce zdravotnictví navazuje na poskytovanou psychiatrickou a psychologickou léčbu také somatická péče.

Vedoucí lékař

MUDr. Zdeňka Kovářová

staniční sestra

Mgr. Martina Blaževská

umístění

budova F, 1. patro

telefon

+420 461 569 341

Informace pro návštěvy

Návštěvní hodiny na otevřeném oddělení svitavské psychiatrie jsou od pondělí do čtvrtku v čase 15.00–17.00. V pátek a o víkendu pak v době 13.00–17.00.


Vedoucí lékař

MUDr. Zdeňka Kovářová

staniční sestra

Mgr. Martina Blaževská

umístění

budova F, 2. patro

telefon

+420 461 569 469

Informace pro návštěvy

Návštěvní hodiny na uzavřeném oddělení svitavské psychiatrie jsou ve středu, pátek, sobotu, neděli a ve svátcích v čase 15.00–17.00. 

Pacienti se při příjmu na oddělení převlékají do našich pyžam či nočních košilí a z bezpečnostních důvodů se na uzavřené oddělení nesmí nosit skleněné a keramické předměty, zapalovače, provázky a pásky nebo ostré předměty jako nože a nůžky. Nebezpečné předměty jsou pacientům odebrány a po dobu hospitalizace jsou uschovány v boxu na sesterně.