Psychiatrické oddělení Svitavské nemocnice poskytuje ambulantní psychologickou a psychiatrickou péči pacientům, jejichž psychická porucha, nepříznivá sociální situace, špatný životní styl, tragická událost apod. způsobily narušení psychické rovnováhy.

Naší hlavní zásadou je citlivý přístup personálu, vystižení potřeb nemocného a následná komplexní farmakologická a psychoterapeutická léčba s využitím nejnovějších poznatků v oboru psychiatrie a psychologie.

Pacientům s těžšími poruchami, kteří potřebují intenzivní psychiatrickou péči, zajišťujeme léčbu na našem lůžkovém oddělení.

Vedení a kancelář