Porodnice Svitavské nemocnice je součástí gynekologicko-porodnického oddělení, které zajišťuje komplexní péči o rodičky a matky po porodu, o ženy s komplikacemi v těhotenství i o ženy gynekologicky nemocné, a to nepřetržitě 24 hodin denně.

V naší porodnici vedeme porody od ukončeného 36. týdne. V rámci prenatální ambulantní péče sledujeme rizikové gravidity po celou dobu těhotenství a fyziologické gravidity v termínu porodu. 

Provádíme obraty plodu zevními hmaty z polohy koncem pánevním na polohu hlavičkou. Porody plodů setrvávajících v poloze koncem pánevním vedeme vaginálně za dodržení maximální bezpečnosti pro matku i plod.

V rámci porodnické analgezie nabízíme Entonox, Nalbuphin i epidurální analgezii ve spolupráci s anesteziology.

 

Vedení a kancelář