Předporodní kurzy, prohlídky a konzultace porodního plánu

Naše oddělení pořádá dva druhy předporodních kurzů pro nastávající maminky. Kurzy probíhají v zasedací místnosti ve Svitavské nemocnice a jsou bezplatné.

Předporodní kurz „Poslední týdny těhotenství a porod“ je pravidelně pořádán pod vedením lékařek a lékařů gynekologicko-porodnického oddělení Svitavské nemocnice a seznámí vás s organizací péče v předporodním období a průběhem porodu. Součástí kurzu zpravidla bývá i prohlídka porodních sálů.

Předporodní kurz „Kojení“ je pak pořádán pod vedením pediatrů a laktačních poradkyň.

Termíny kurzů: ​

Kurzy jsou určeny pro těhotné ženy a jejich doprovod.​ Kurzy jsou bezplatné a není třeba si místo rezervovat.

Předporodní kurzy se konají v těchto termínech:

 • 26. ledna 2023 od 15 hodin (kurz vede Dr.  Maksym Hrebinets)
 • 23. února 2023 od 15 hodin (kurz vede Dr. Oksana Bohdanets)
 • 30. března 2023 od 15 hodin (kurz vede MUDr. Jana Krumer)
 • 27. dubna 2023 od 15 hodin (kurz vede Dr. Yulianna Lendiel)
 • 25. května 2023 od 15 hodin (kurz vede Dr.  Maksym Hrebinets)
 • 29. června 2023 od 15 hodin (kurz vede Dr.  Oksana Bohdanets)

Každého kurzu se účastní i novorozenecká sestra, která přednáší o kojení a péči o novorozence.

Prohlídky porodních sálů

Prohlídky je možné absolvovat v rámci předporodních kurzů nebo individuálně na základě předchozí domluvy na tel. čísle +420 461 569 365 v závislosti na aktuální obsazenosti porodních boxů. Prosíme o pochopení, že v zájmu respektování soukromí rodiček neprovádíme prohlídky při obsazených porodních boxech.

Konzultace porodního plánu

Konzultace porodního plánu je možná ve všední dny (mimo středu) po předchozí domluvě a objednání na tel. čísle +420 461 569 302. Dle aktuální vytíženosti lékařů je možné plán konzultovat v rámci prenatální poradny. Výsledkem konzultace by měla být vzájemná a rozumná domluva rodičky a lékařů porodnického oddělení v rámci akceptování správných medicínských postupů. Z vlastních zkušeností víme, že velká část požadavků rodiček v porodních plánech je při normálním průběhu porodu na našem oddělení standardem, proto doporučujeme navštívit jeden z našich předporodních kurzů o porodu, kde jsou veškeré tyto postupy probrány. I na základě vašich dotazů může být obsah porodních plánů podrobně konzultován. 

Co nelze v porodním plánu v žádném případě akceptovat?

 • Zákaz monitorování ozev plodu – CTG záznam ozev plodu je nutné provádět v pravidelných intervalech v rámci monitorování dobrého stavu plodu. Pomocí tohoto sledování je možné včas zachytit stavy spojené s nedostatkem dodávky kyslíku plodu vedoucí k jeho trvalému poškození nebo úmrtí, proto nelze tento zákaz akceptovat. Zjednodušení monitorování poskytuje bezdrátový CTG přístroj, který umožňuje volný pohyb rodičky během záznamu ozev.
 • Zákaz vaginálního vyšetření a sledování základních životních funkcí rodičky – vaginální vyšetření je dle doporučení prováděno v intervalu dvou hodin, na základě domluvy můžeme tento interval mírně upravit. Není však možné vynechat vaginální vyšetření při příjmu k porodu a při odtoku plodové vody, kdy je velké riziko výhřezu pupečníku. V rámci zachování zdraví rodičky při porodu je taktéž nutné monitorovat v pravidelných intervalech krevní tlak, tepovou frekvenci, teplotu i saturaci její krve kyslíkem – všechna tato vyšetření jsou však neinvazivní a časově nenáročná.
 • Zákaz použití kleští, vakuumextraktoru, císařského řezu – tyto metody vybavení plodu se při porodu používají pouze v případech, kdy hrozí vážné poškození zdraví rodičky nebo plodu, proto není možné zákaz v žádném případě akceptovat.
 • Zákaz podání léků, krevních derivátů a běžných léčebných opatření v případě život ohrožujícího krvácení.
 • Zákaz vstupu porodní asistence a ošetřujícímu lékaři na porodní box.

Do odvolání bohužel z provozních důvodů nebudeme pořádat ve Svitavské nemocnici cvičení pro těhotné. S porodní asistentkou našeho gynekologicko-porodnického oddělení se však můžete setkat v Klubu pro těhotné, který pořádá Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy nebo na Cvičení pro těhotné pořádaném v prostorách rehabilitace v Nemocnici následné péče Moravská Třebová.