Předporodní kurzy, prohlídky a konzultace porodního plánu

Předporodní kurz svitavské porodnice se koná v zasedací místnosti ve Svitavské nemocnici, v 1. patře hlavní budovy. Je vhodný pro nastávající rodičky od 35. do 38. týdne těhotenství. Více informací o kurzu najdete zde

Termíny kurzů: ​

Předporodní kurzy se konají v těchto termínech:

  • 22. srpna 2023 od 15 do 17 hodin 
  • 18. září 2023 od 15 do 17 hodin

 

Prohlídky porodních sálů

Prohlídky je možné absolvovat v rámci předporodních kurzů nebo individuálně na základě předchozí domluvy na tel. čísle +420 461 569 365 v závislosti na aktuální obsazenosti porodních boxů. Prosíme o pochopení, že v zájmu respektování soukromí rodiček neprovádíme prohlídky při obsazených porodních boxech.

Konzultace porodního plánu

Konzultace porodního plánu je možná ve všední dny (mimo středu) po předchozí domluvě a objednání na tel. čísle +420 461 569 302. Dle aktuální vytíženosti lékařů je možné plán konzultovat v rámci prenatální poradny. Výsledkem konzultace by měla být vzájemná a rozumná domluva rodičky a lékařů porodnického oddělení v rámci akceptování správných medicínských postupů. Z vlastních zkušeností víme, že velká část požadavků rodiček v porodních plánech je při normálním průběhu porodu na našem oddělení standardem, proto doporučujeme navštívit jeden z našich předporodních kurzů o porodu, kde jsou veškeré tyto postupy probrány. I na základě vašich dotazů může být obsah porodních plánů podrobně konzultován. 

Co nelze v porodním plánu v žádném případě akceptovat?

  • Zákaz monitorování ozev plodu – CTG záznam ozev plodu je nutné provádět v pravidelných intervalech v rámci monitorování dobrého stavu plodu. Pomocí tohoto sledování je možné včas zachytit stavy spojené s nedostatkem dodávky kyslíku plodu vedoucí k jeho trvalému poškození nebo úmrtí, proto nelze tento zákaz akceptovat. Zjednodušení monitorování poskytuje bezdrátový CTG přístroj, který umožňuje volný pohyb rodičky během záznamu ozev.
  • Zákaz vaginálního vyšetření a sledování základních životních funkcí rodičky – vaginální vyšetření je dle doporučení prováděno v intervalu dvou hodin, na základě domluvy můžeme tento interval mírně upravit. Není však možné vynechat vaginální vyšetření při příjmu k porodu a při odtoku plodové vody, kdy je velké riziko výhřezu pupečníku. V rámci zachování zdraví rodičky při porodu je taktéž nutné monitorovat v pravidelných intervalech krevní tlak, tepovou frekvenci, teplotu i saturaci její krve kyslíkem – všechna tato vyšetření jsou však neinvazivní a časově nenáročná.
  • Zákaz použití kleští, vakuumextraktoru, císařského řezu – tyto metody vybavení plodu se při porodu používají pouze v případech, kdy hrozí vážné poškození zdraví rodičky nebo plodu, proto není možné zákaz v žádném případě akceptovat.
  • Zákaz podání léků, krevních derivátů a běžných léčebných opatření v případě život ohrožujícího krvácení.
  • Zákaz vstupu porodní asistence a ošetřujícímu lékaři na porodní box.

Do odvolání bohužel z provozních důvodů nebudeme pořádat ve Svitavské nemocnici cvičení pro těhotné. S porodní asistentkou našeho gynekologicko-porodnického oddělení se však můžete setkat v Klubu pro těhotné, který pořádá Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy nebo na Cvičení pro těhotné pořádaném v prostorách rehabilitace v Nemocnici následné péče Moravská Třebová.