Obecné informace

V naší porodnici se ročně narodí přibližně 750 dětí. Asi 19 % porodů je ukončeno císařským řezem. K dispozici máme celkem tři porodní boxy, které poskytují komplexní vybavení potřebné k porodu. V průběhu porodu je možné využívat porodnická lůžka, matrace, porodnické stoličky, gymnastické míče, žebřiny, masážní pomůcky, lampy pro aromaterapii, sprchy a na jednom z porodních boxů je k dispozici vana.

V traktu porodních sálů se nachází kromě porodních boxů observační pokoj a dvě příjmové místnosti, kde probíhá komplexní vyšetření rodičky před porodem včetně ultrazvukového vyšetření. Je možné použít telemetrický monitor pro CTG záznam plodu (tzv. ozvy plodu), který poskytuje rodičce maximální pohodlí a volnost pohybu.

Na oddělení šestinedělí je celkem osm pokojů, z toho dva pokoje jsou nadstandardní.

Před porodem

K porodu se nemusíte registrovat, vhodná je pouze příprava dokumentace, která probíhá v rámci těhotenských poraden a výrazně pak urychlí samotný příjem k porodu.

Prohlídky porodních sálů se zpravidla uskutečňují v rámci předporodních kurzů pořádaných naším oddělením v závislosti na aktuální obsazenosti porodních boxů. Prohlídky jsou možné i individuálně, vždy po předchozí domluvě při respektování intimity a soukromí ostatních rodiček. Exkurzi je možno domluvit na telefonním čísle +420 461 569 365 nejlépe bezprostředně před plánovanou prohlídkou.

Nejčastěji kladeným dotazem na nás porodníky je otázka, kdy je vhodný čas přijet do porodnice?

  • Při sílících kontrakcích s pravidelným a zkracujícím se intervalem,
  • při odtoku plodové vody,
  • při krvácení z rodidel,
  • při jakýchkoliv pochybnostech týkajících se Vašeho těhotenství – snížené vnímání pohybů aj.

Příjem k porodu

Příjem rodičky je zahájen CTG záznamem, který slouží k ověření správné srdeční frekvence plodu a děložních stahů. Následuje vaginální vyšetření, měření tělesné teploty, krevního tlaku, pulsové frekvence a orientační vyšetření moči. V indikovaných případech doplňujeme i ultrazvukové vyšetření. Podle aktuálního porodnického nálezu je rodička umístěna na porodní sál či observační pokoj.

Příprava k porodu

Pokud je přijímajícím lékařem stav rodičky hodnocen již jako porodní činnost, doporučujeme dle aktuálního porodnického nálezu předporodní přípravu, která však není povinná. Spočívá ve vyprázdnění střeva pomocí očistného nálevu („klystýru“), oholení zevních rodidel v místě, kde lze očekávat případné porodní poranění a v osprchování.

Porod

První doba porodní je počáteční porodní dobou a spočívá v nástupu pravidelných děložních kontrakcí, které jsou vnímány po celém břiše a současně mění nález na porodních cestách. Vlivem děložních kontrakcí dochází ke zkracování děložního hrdla a následně i rozšiřování děložní branky. V případě, že jsou kontrakce vnímány pouze bolestivostí v podbřišku, jsou nepravidelné a nedochází ke změně porodnického nálezu, jedná se pravděpodobně o takzvané předzvěstné stahy („poslíčky“). Konec první doby porodní nastává při zániku branky, což je situace, kdy jsou měkké porodní cesty kompletně otevřené. Délka první doby porodní je individuální, u prvorodiček trvá zpravidla 8–10 hodin.

V průběhu první doby porodní může rodička zaujímat libovolnou polohu, využívat veškeré pomůcky dostupné na porodním sále a samozřejmostí je možnost přítomnosti partnera či jiného doprovodu na porodním boxu. V případě výrazné bolestivosti děložních stahů lze po domluvě podat léky tlumící bolest nebo zavést epidurální analgezii (více viz porodnická analgezie a anestezie).

V pravidelných intervalech (zpravidla po dvou hodinách) provádíme vaginální zhodnocení porodnického nálezu a kardiotokografické monitorování stavu plodu. Ve výjimečných situacích (stavy po císařském řezu, porod plodu koncem pánevním, zkalená plodová voda, hrozící nedostatek kyslíku u plodu dle natáčeného záznamu) je pak CTG záznam snímán kontinuálně, což lze usnadnit bezdrátovým monitorem.

K odtoku plodové vody během první doby porodní může dojít spontánně (samovolně) nebo je nutno provést tzv. dirupci vaku blan, kdy lékař nebo porodní asistentka protrhne plodové obaly speciálním nástrojem. Výkon je pro rodičku bezbolestný (pociťuje jej jako klasické vyšetření porodních cest) a následně zpravidla dochází k zintenzivnění a zefektivnění děložních stahů.

Druhá doba porodní nazývaná taktéž jako vypuzovací počíná zánikem děložní branky a končí vypuzením plodu z těla matky. Navazuje bezprostředně na první dobu porodní, její délka je opět individuální a trvá několik minut až dvě hodiny. Rodička vnímá výrazné nucení na tlačení, pocity tlaku na močový měchýř a na konečník. Aktivně se podílí na porodu tlačením a postupně tak dochází k sestupu hlavičky porodními cestami směrem k zevním rodidlům.

Při maximálním napínání hráze hlavičkou na vrcholu kontrakce je v případě potřeby na základě zhodnocení poddajnosti hráze proveden nástřih (episiotomie). Pacientka tento výkon na vrcholu kontrakce nevnímá bolestivě a jeho cílem je předejít vážnějšímu poranění konečníku při porodu hlavičky. Po porodu hlavičky následuje porod ramének a poté celého plodu. Při normálně probíhajícím porodu a dobré bezprostřední adaptaci na vnější prostředí je novorozenec položen na kůži matky. Samozřejmostí je za standardních okolností dotepání pupečníku nebo tzv. milking – exprese krve z pupečníku směrem k novorozenci. Pupečník je následně přestřižen lékařem, porodní asistentkou nebo v případě zájmu partnerem.

Po porodu plodu jsou zpravidla aplikovány do žíly matky léky podporující stahování dělohy, které zamezí nadměrným krevním ztrátám.

Následující postup se odvíjí od aktuálního stavu novorozence a rodičky. Jsou-li oba v pořádku, probíhá po porodu tzv. bonding, kdy je dítě přiloženo na kůži matky a dochází k navázání prvního kontaktu. Při tomto okamžiku je nutná přítomnost doprovodné osoby na porodním sále vzhledem k možné akutní indispozici rodičky po porodu. Trvání bondingu je obvykle dvě hodiny. Základní ošetření novorozence včetně vážení probíhá buď v průběhu této doby, nebo bezprostředně po jejím skončení na základě domluvy s rodičkou.

Třetí doba porodní následuje po vypuzení plodu z matčina těla a končí porodem placenty a plodových blan. Maximální délka třetí doby porodní je jedna hodina. Po porodu placenty jsou lékařem zhodnocena a eventuálně v lokální anestezii ošetřena porodní poranění. Veškeré použité šicí materiály jsou vstřebatelné a není třeba je později extrahovat.

Po vypuzení placenty nastává poporodní období, které trvá dvě hodiny a rodička spolu s novorozeným dítětem zůstávají na porodním sále. Oba jsou v tomto období sledováni porodními asistentkami a novorozeneckými sestrami.  Po uplynutí dvou hodin je rodička převedena na oddělení šestinedělí.