Porodnická analgezie a anestezie

Porodnická analgezie

Způsobuje dočasné snížení vnímání bolesti během porodu, a pokud je podána ve správný čas a indikaci, může přispět ke snížení komplikací během porodu. Vnímání bolesti je věc individuální a velice subjektivní. Metody tlumení bolesti při porodu se dělí na farmakologické (lékové) a nefarmakologické (nelékové). Jednotlivé metody se navzájem odlišují délkou působení, analgetickou účinností a technickou náročností provedení.

Nefarmakologické metody používají k tišení bolesti relaxaci, různé pomůcky a pracují zejména s psychikou rodičky. Jejich použití je jednoduché, avšak analgetická účinnost je nižší než u metod farmakologických. Důležitou součástí je psychická předporodní příprava rodičky (zmírnění obav z porodu, příprava na fyzickou zátěž). V průběhu porodu pak lze použít aromaterapii, hydroanalgezii (tj. relaxace ve vaně či sprše), relaxační masáže, střídání a volba alternativních poloh v I. době porodní.

Farmakologické metody využívají k tlumení bolesti léky, které se navzájem liší cestou podání léčiva, analgetickou účinností i délkou působení:
  • Nalbuphin – opiodní analgetikum s dobrou analgetickou účinností, nitrožilní podání, bez závažných rizik pro rodičku i plod, hrazen ze zdravotního pojištění.
  • Epidurální analgezie – vysoce účinná analgezie, aplikace do páteřního kanálu ve spolupráci s anesteziology, možnost opakovaného podání léků, bez závažných rizik pro rodičku i plod při respektování indikací a kontraindikací podání, hrazena ze zdravotního pojištění.
  • Entonox – analgezie s individuální účinností, jednoduché inhalační podání (vdechování), bez závažných rizik pro rodičku i plod, nehrazen ze zdravotního pojištění – poplatek 580 Kč/30 minut.

Porodnická anestezie

Uplatňuje se při porodu císařským řezem nebo v případě nutnosti ošetření velkého poporodního poranění apod. Zahrnuje metody anestezie celkové (uspání), spinální nebo epidurální (znecitlivění dolní poloviny těla) a jejich volba závisí zejména na naléhavosti operačního výkonu.

Spinální anestezie je metoda znecitlivění dolní poloviny těla a je jednoznačně preferovanou metodou u plánovaných císařských řezů. Léky jsou aplikovány anesteziologem po předchozí přípravě do páteřního kanálu. Rodička je během operačního výkonu při vědomí, plod není anestezií významně ovlivněn a je možný první kontakt rodičky a novorozence již na operačním sále. Nevýhodou je technická náročnost provedení a delší nástup účinku, který není akceptovatelný u akutních císařských řezů při nedostatečné dodávce kyslíku plodu.

Epidurální anestezie je obdobou anestezie spinální a je použita v případech, kdy je již zaveden epidurální katétr ke tlumení bolestivost při porodu.

Celková anestezie zahrnuje kompletní uspání rodičky včetně nutnosti umělé plicní ventilace. Tento typ anestezie je metodou volby u akutních císařských řezů či ošetření poporodních poranění, zejména díky rychlému nástupu účinku. Léky jsou aplikovány nitrožilně a přechází přes placentární bariéru, proto je nutné rychlé vybavení plodu.